Aynı kadında yirminci gebelik haftasına kadar iki veya daha fazla düşüğün yaşanması halidir.
Nedenlerinden bazıları:
-Genetik faktörler
-Anatomik özellikler
-Hormonal nedenler
-Enfeksiyonlar
-Otoimmün hastalıklar