Kadınlar arasında en sık görülen ikinci kanser türü olup, kansere yüzde
doksansekiz oranında HPV (İnsan Papilloma Virüsü) neden olmaktadır.
Her yüz kadından en az ikisinin hayatının bir döneminde rahim ağzı kanseri yakalandığı bilinmektedir.
Bununla birlikte rahim ağzı kanserine karşı alınan önlemler ile kadınların hayatları boyunca kanserle karşılaşma oranı düşmektedir.