Gebelik hormonu progesteron adet öncesi sendromundaki duygu durum bozukluğundan sorumlu hormondur. Gebelik boyunca kadının psikolojisi adet öncesinde yaşadığı her tür gerginlik ve kaygı bozukluğunu içermekle birlikte gebelikte bir de bu duruma bebeğin sağlığı, doğum ve doğum sonrası bebek bakımı gibi kaygılar da eklenir.
Gebelikteki psikolojik yapı; gebe kalma yaşı, gebenin kendi annesinden gördüğü annelik modeli, gebenin kendi doğumunun hikayesi, eğitim durumu, iş ve sosyal çevresi, eşinin tutumu ve beklentileri ile şekillenir. Gebelikte psikolojik destek gerekebilir. Sıkıntılarının üstesinden gelemeyen gebelerin, psikiyatri uzmanınca değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilaç kullanımı da uygun olur. Gerektiğinde ilaç kullanımı, sağlıksız bir duygu durumu ile geçen hamilelik ve sağlıksız bir lohusalıktan daha sağlıklı olabilir.