Hamile kalmak isteyen kişinin birinci derece akrabalarında şeker hastalığı varsa gebeliğinde şeker sorunu olasılığı yüksektir. Bu yüzden kişi bu durumu hekimine aktarmalıdır ki hekim anne adayını önceden bilinçlendirebilsin.
Şekerin hamile kalmadan önce bilinmesi hem anne hem de bebek hayatı için
oldukça önemlidir. Böyle bir durumda lütfen hekiminize başvurunuz.