Tiroid (guatr) bozuklukları, hipofiz fonksiyon bozuklukları, hiperprolaktinemi (süt hormonu fazlalığı), diabet, polikistik over gibi durumlar yarattığı olumsuz hormonal ortam nedeniyle gebeliğin
devamına izin vermeyebilir.