İnfertilite (kısırlık) korunmasız bir yıl ilişkiye rağmen gebe kalamama durumudur. Toplumdaki sıklığı %15 civarındadır. Bu vakalarda sorun % 50 erkeğe, % 50 kadına aittir.
Her iki tarafta bir problem saptanamadığı durumlarda açıklanmayan kısırlıktan bahsedilir. Bu durum kısırlık tedavilerindeki tüm gelişmelere rağmen halen tanı yöntemlerinin yetersiz olduğunu bize gösterir.