Cinsel istek azlığı nedir?

Kadın veya erkeğin cinsellikten hoşlanmaması, cinsel birliktelik yaşamak istememesi ve kaçınmasıdır.

Cinsel istek azlığı neden olur?

Cinsel istek azlığı, fiziksel ve psikolojik pek çok nedene bağlı oluşabilir. Cinsel kimlik çocukluk çağında oluşur. Cinselliğin ayıplandığı, tiksindirici ve utanç verici bulunduğu, dinsel baskılar altında kötülendiği bir ortamda yetişen çocukların sağlıklı bir cinsellik yaşaması zaten beklenemez. Öyleyse öncelikle cinsellik aile ortamında da doğru algılanmalı ve doğru algılatılmalıdır. Cinsel istek azlığı sonradan oluşabilir.
Kadınlarda lohusalık, menopoza girmek gibi östrojenin (kadınlık hormonu) ani dalgalandığı veya süt hormonun (prolaktin) yükseldiği durumlarda cinsel istek azlığı yaşanabilir. Depresyon, obezite, genel sağlığın bozuk olması, kronik hastalıklar, gebelik kaygısı, cinsellikte canın yanması da sebepler arasında sıkça görülür. Cinsel istek azlığı, gebelikten korunma yöntemi olarak geri çekilmeyi kullanan çiftler
arasında daha yaygındır. Bu durumda hem kadının gebelik kaygısı, hem de erkeğin sürekli kontrol zorunluluğu ilişkiyi zedeler. Kadında cinsel istek azaldıkça, vajinal ıslanma azalır. Islanma azaldıkça ilişkide yanma ve tahriş artar. İlişkide yanma ve tahriş arttıkça cinsel istek azlığı da pekişir. Bu durumda oluşan kısır döngülerde mutlaka çift olarak bir kadın doğum doktoru ile görüşmekte fayda vardır.
Cinsel istek azlığı genel sağlığında bozulduğunun bir işareti olabilir. O yüzden mutlaka belirtilmesi gereken bir durumdur. Hormonların bozulması, guatr, kansızlık, vitamin eksiklikleri, depresyon, kalp-damar sağlığındaki bozulmalar, şeker hastalıkları vb. birçok hastalığın bulguları içinde yer almasına rağmen hekimlere söylenmesi açısından en seyrek şikayetler arasında yer alır.

Cinsel istek azlığı nasıl çözülür?

Cinsel istek azlığına yönelik kanıta dayanmayan pek çok ilaç ve bitkisel ürün bulunmakla birlikte, öncelikle cinsel terapilerle ilgilenen bir kadın doğum doktoru veya ürologla temasa geçmek gerekir. Alınan hasta öyküsü, cinsel istek azlığının başlangıcı, şekli, sebeplerine yönelik sorgulamalardan sonra ayrıntılı bir muayene yapılır ve durum değerlendirilerek ilaç veya davranışsal tedaviler belirlenir.