Seçil Günay Avcı
Kadın Doğum Uzmanı - Jinekolog

1974 Milas/ Muğla doğumlu Seçil Günay Avcı, Muğla Anadolu Lisesinden ‘’Lise Boyu 1.cilik’’ plaketi alarak  mezun olmuş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine o zamana kadar en yüksek puanla giren öğrenci olarak kayıt yaptırmış, mezun olurken de ilk beşe girmiştir.

Her ikisi de hamileliğine tesadüf eden iki doçentlik teklifini ‘’yaptığım hiç bir işi eksik yapamam’’ düşüncesi ile üzülerek geri çevirmek durumunda kalmıştır.

Kadın hastalıkları ve doğum ihtisası sonrasında çeşitli özel hastanelerde staf hekim olarak çalıştıktan sonra, 2008 de halen çalışmakta olduğu Bakırköy’deki muayenehanesini açmıştır.

Doğumlarını vajinal yolla yaparak, bir kız bir erkek çocuk annesi olmuştur. Vajinal doğum kadar doğum sonrası idrar kaçırma ve cinsel sorunların da konuşulması gerektiğine olan inancı ile vajinal lazer uygulamalarında özel bir teknolojiyi (G-runner) Türkiye’de uygulayan tek kadın doğum uzmanıdır. Edebiyat sohbetleri, doğa yürüyüşleri, sinema  ilgi alanlarıdır.  

TIPTA UZMANLIK: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum ABD

DOKTORA: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İŞ DENEYİMİ: 
    1. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Ocak/2019- Devam ediyor

    2. Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi
2016-2018 

    3. Muayenehane Serbest Hekimlik
Eylül /2008- Devam ediyor

    4. B.evler Medical Park Hast 
Haziran /2007-Ağustos/2008

    5. B.evler Memorial Hizmet Hast. 
Aralık /2003- Haziran/2007

    6. Gelişim Hastanesi
Aralık/2002-Haziran/2003

    7. Halkalı Kent Hastanesi 
Mayıs /2002-Ekim/ 2002

A. İhtisas Tezi: Üriner inkontinansı olan gebelerde ürojinekolojik değerlendirme. Prof. Dr. Önay Yalçın. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Ürojinekoloji Bölümü.

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 

1.Pouch sign in prenatal diagnosis of esophageal atresia (Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 523-524) Published online in Wiley İnterscience (www.interscience.wiley.com) R.Has, S. Günay, S.Topuz.

2.Prenatal Diagnosis of a Vein of Galen Aneurysm (Fetal Diagnosis and Therapy 2003; 18:36-40 R. Has, Secil Günay, Lemi İbrahimoğlu.

3.'Whirlpool' sign in prenatal diagnosis of intestinal volvulus (Ultrasound in Obstet Gynecol 2002 september, volume 20 number 3 . R. Has, S. Günay.

4.Antenatal sonographic detection of an unusual placental lake under the cord insertion.(Archives of Gynecology and Obstetrics. Jan 01, 2005 271(1):59-61) Recep, Has; Atıl, Yüksel; Seçil, Günay; Ender, Aydnhan; Tuncay, Özgün.

5.Dysgerminoma and gonadoblastoma in a true hermaphrodite / Gerçek       hermafroditte eş zamanlı gonadoblastom ve disgerminom. (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2001(1):67-69) Seçil GÜNAY, Ensar YEKELER;, Bülent BAYSAL, Sıtkı TUZLALI.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:
1. '' Tension free vaginal tape'' procedure with other abdominal and gynecologic operations.XXV IUGA International  Urogynecological Association Congress 22-25 October 2000, Roma- Italy. Yalçın O., Isıkoğlu M., Ayyıldız H., Günay S., Yazıcı G.

2. The Effect of HRT in Urinary Incontinance. International Congress on Ovulation Induction and Menopause. 20-24 May 1998 Antalya. Isıkoğu M., Yalçın O., Kızılkaya N., Günay S. 

3. Türkiye'deki kadınlarda üriner ve anal inkontinans prevalansı. 1st Internatıonal Congress on Menopause & The Fourth National Congress 17-21 May 2000, Antalya. Işıkoğlu M., Yalçın O., Günay S., Ayyıldız H.

4. 2. Uluslararası Nörobilim ve Cinsel Sağlık  Anadolu Kongresi ( 16-17 Kasım 2019), Meme Kanserli Hastalarda Östrojensizliğin Cinselliğe Etkileri 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:
1.Üriner inkontinansı olan gebelerde ürojinekolojik değerlendirme sonuçlarımız. 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Nisan 2002, Askeri Müze Kültür Sitesi . Harbiye/İst. Günay S., Yazıcı G., Yalçın Ö., Ayyıldız Erkan H., Alper N.

2.Üriner inkontinansta hormon replasman tedavisinin etkileri. 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, İstanbul.Yalçın Ö., Isıkoğlu M., Attar E., Günay S., Ayyıldız H.

3.Stres üriner inkontinans ve detrusor instabilitesinde inkontinans anamnezinin tanısal değerliliği (validitesi). 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 8-11 Haziran 1999, İstanbul. Günay S., Isıkoğlu M., Ayyıldız H., Yalçın Ö. 

4. 56. Ulusal Diabet Kongresi (2016) Gebelikte Diyabet ve Diyet Olgu Sunumu 

5.Antenatal fizyoterapi yaklaşımının doğum kalitesine katkısı.Pilot çalışma. 3. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi (2019)

E.İdari Görevler: 
1.İstanbul Tabip Odası Özel  Hekimlik Komisyonu delegesi

2. IV. Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri  kapsamında ‘’Gebelik ve Doğumun Doğasında Güncel Yaklaşımlar’‘ kongresi düzenleme heyeti üyesi.

3. Haliç Üniversitesi Konferanslar Dizisi ‘’Sağlık Çalışanının Sağlığı ‘’ konferans düzenleme heyeti. 

4.Haliç Üniversitesi 1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi düzenleme heyeti üyesi.

F. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
   Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 
   Ulusal Ürojinekoloji derneği, 
   Cinsel Sağlık ve Eğitim Derneği
   Jinekolojik Endoskopi Derneği,
   Maternal Fetal Tıp Derneği
 

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pzt: 9.00 – 18.00
Salı: Haliç Üniversitesi'nde görevlidir.
Çrş: 12.00 – 20.00
Prş: Haliç Üniversitesi'nde görevlidir.
Cuma: 9.00 – 18.00
Cumartesi: 9.00 – 18.00

SOSYAL MEDYA 

Instagram: secilgunayavci
Twitter: SecilGunayAvci
Youtube: Seçil Günay Avcı
Linkedin: Seçil Günay Avcı

SERTİFİKALARIM